Trang chủ >>  Đề án - chương trình hành động >> Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH Đất nước giai đoạn 2010-2015
(13/07/2012 10:53:15 AM)
Phong trào thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Trong những năm qua, Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được tổ chức phát động sâu rộng với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, ủng hộ; các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, năng lực sáng tạo, nâng cao vị thế của phụ nữ.

    Để động viên mạnh mẽ PTTĐ yêu nước của các tầng lớp trong thời kỳ mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phong trào phụ nữ giai đoạn 2012 – 2017, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã tổng kết, kế thừa và tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     Với tinh thần sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội trong tỉnh đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phong  phú, phù hợp với đối tượng, đặc thù vùng miền, được triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm 2012, các cấp Hội đã chú trọng tổ chức cho 267.984 cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và có 214.804 chị đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của PTTĐ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở Kế hoạch chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Cùng với việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội LHPN tỉnh còn chú trọng đến công tác tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng đi vào chiều sâu, từng bước có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần “học tập” và “làm theo”, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2012 đến 235.425 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

    Song song với việc tuyên truyền, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động “làm theo” thông qua hình thức tiết kiệm theo tổ, nhóm,… Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến ở cấp Hội cơ sở triển khai, nhân rộng như “Ống tiết  kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, tiết kiệm điện,… Sáu tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã xây dựng mới được 41 tổ phụ nữ có mô hình tiết kiệm, đã thu được 13.354kg gạo, 322kw điện, 50 ngày công lao động và 84.335.000đ, Hội LHPN Đức Phổ, Nghĩa Hành đã vận động 72 hội viên phụ nữ hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn gắn thực hiện tiết kiệm với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo có hiệu quả, bền vững.

    Tại cơ quan chuyên trách các cấp Hội, ngay sau khi quán triệt, học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, các cấp Hội đã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” phù hợp với đơn vị mình; mỗi cán bộ Hội căn cứ vào chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình và nội dung chuyên đề học tập năm 2012 đăng ký phấn đấu, làm theo Bác với những nội dung rất cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao, cụ thể là tinh thần trách nhiệm trong việc, năng động, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng; tinh thần trách nhiệm đối với phong trào phụ nữ, thái độ phục vụ nhân dân; về kỷ luật, kỷ cương hành chính (việc chấp hành nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị, chấp hành luật pháp chính sách), tiết kiệm thời gian; tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…; rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

    Có thể nói rằng, ở nhiều địa phương, đơn vị việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từng bước đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp Hội, đến từng chi, tổ Hội và đông đảo chị em hội viên, phụ nữ. Qua đăng ký và thực hiện nội dung Phong trào thi đua và việc học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên có dịp nhìn nhận toàn diện, cụ thể hơn về đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm trong công việc; nhiều cán bộ Hội đã chú trọng thường xuyên hơn việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân, quan hệ với tập thể với nhân dân; tinh thần tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục yếu kém của cán bộ có tiến bộ. 

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại nhất định. Ở một số cơ sở Hội, việc triển khai thực hiện còn chậm, thiếu chủ động, sáng tạo, chưa gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, phong trào chưa có chiều sâu; việc nêu gương điển hình ở một số nơi còn ít, chưa kịp thời, chưa nhân rộng mô hình ra diện rộng. Một số cán bộ Hội còn biểu hiện đơn giản, thụ động trong nhận thức và hành động. Tính tự giác, tích cực nêu gương về đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm trước tổ chức Đảng, tổ chức Hội, trước quần chúng chưa thể hiện rõ nét.

     Những hạn chế này cần được các cấp Hội khắc phục trong thời gian đến để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hơn nữa Phong trào thi đua gắn với việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sao cho các nội dung của Phong trào thi đua  và việc học tập, làm theo ăn sâu vào tiềm thức, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những đóng góp thiết thực cho phong trào phụ nữ nói riêng và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung.

Nguyễn Thị Việt Hiển

Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

Tin cùng danh mục:

THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
ĐỀ ÁN & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
 

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi
Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi - Website:
http://www.nuian.vn