Trang chủ >>  Tin tức-Sự kiện >> Tin hoạt động của Hội
(01/10/2012 03:41:35 PM)
Phụ nữ Quảng Ngãi tích cực học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Từ ngày 27-31/8/2012, Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017) cho 259 chị là Uỷ viên BCH, cán bộ, chuyên viên Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN 14 huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Hội LHPN 184 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

 Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung: Giới thiệu Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XI; tổng quan về Nghị quyết và một số vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng.

Nội dung tập huấn được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở gắn kết giữa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII, làm rõ những vấn đề mới của Nghị quyết; chức năng đại diện của Hội; mối liên hệ chặt chẽ giữa mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua và các giải pháp đảm bảo sự nhất quán trong nhận thức và tổ chức triển khai Nghị quyết ở các cấp Hội; thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Hội nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ XI liên hệ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII.
Sau đợt tập huấn tại tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Qua đó, từng cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Kết quả đến nay (tính đến cuối tháng 9/2012) có 10/14 huyện, thành Hội đã tổ chức tập huấn quán triệt Nghị quyết đến cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở, cụ thể là: TP Quảng Ngãi, Trà Bồng, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ; các huyện còn lại dự kiến tổ chức vào tháng 10/2012.
Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết rộng rãi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh; đồng thời hướng dẫn Hội LHPN các cấp rà soát, chọn vấn đề ưu tiên, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII.

                                                                                          Văn phòng Hội LHPN tỉnh 

Tin cùng danh mục:

THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
ĐỀ ÁN & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
 

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi
Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi - Website:
http://www.nuian.vn