Trang chủ >>  Đề án - chương trình hành động >> Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH Đất nước giai đoạn 2010-2015
(26/12/2014 09:49:10 AM)
Phụ nữ Quảng ngãi phát huy truyền thống, tích cực rèn luyện phẩm chất Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, đảm đang

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, phụ nữ luôn thể hiện những phẩm chất truyền thống tốt đẹp đó là: lòng yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm; cần cù thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương và đức hy sinh. Tự tin, Tự trọng, trung hậu, đảm đang là những phẩm chất đạo đức được kế thừa và phát triển từ những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam; phát huy truyền thống đó, phụ nữ Quảng Ngãi đã và đang tích cực rèn luyện phấn đấu để khẳng định vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công Nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trong quá trình đánh đuổi giặc ngoại xâm của dân tộc, đã có biết bao tấm gương phụ nữ liệt sĩ sáng ngời về lòng tự tin, tự trọng không chịu làm nô lệ, không chịu khuất phục trước kẻ thù, căm thù quân xâm lược bạo tàn chà đạp lên non sông gấm vóc, điển hình là Bà Trưng, Bà Triệu, đã tự tin hiệu triệu quân lính và nhiều nữ tướng phất cờ khởi nghĩa, cưỡi voi vung gươm xốc tới đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc; đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lòng tự trọng của con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam luôn ngời sáng như chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Thị Lý, cô Ba Định...; hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc và còn nhiều phụ nữ chị khác cũng đã tự tin quyết tử cho tổ quốc quyết sinh…

Biết bao nhiêu phụ nữ trên quê hương Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống cách mạng, đã từ bỏ ước mơ học tập để lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, cống hiến tuổi thanh xuân để phục vụ cách mạng; tiễn chồng, con lên đường làm nhiệm vụ, hy sinh tất cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính lòng tự tin, tự trọng của mỗi người dân Việt Nam nói chung và của phụ nữ Quảng Ngãi nói riêng đã tạo thành sức mạnh đoàn kết, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược để giải phóng cho quê hương, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Với bất cứ hoàn cảnh xã hội nào, phẩm chất đạo đức cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá người phụ nữ, tạo nên nét đẹp và góp phần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và trong xã hội. Vì vậy trước những yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo được sự kết nối giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ Việt Nam, giúp cho người phụ nữ nâng cao vị thế trong xã hội và gia đình, tạo ảnh hưởng lớn tới giáo dục phẩm chất, đạo đức của các thành viên trong gia đình, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức quý báu, những giá trị văn hóa, tinh thần vô giá mà các thế hệ trước đã để lại, phụ nữ Quảng Ngãi đã không ngừng rèn luyện những phẩm chất truyền thống và hiện đại phù hợp với các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từng bước góp phần tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đặc biệt thực hiện Đề án“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, các cấp Hội phụ nữ đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ phụ nữ Việt Nam đi trước đã dày công vun đắp lưu truyền lại; những phẩm chất đạo đức không còn phù hợp trong thời kỳ cách mạng mới cần được đấu tranh loại bỏ và những phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang  kết hợp với truyền thống và hiện đại…đến cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời hướng dẫn rèn luyện...qua đó đã nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thông qua những việc làm đời thường hàng ngày.

 Phụ nữ Quảng Ngãi đã và đang từng bước khẳng định mình qua các phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi tham gia tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng gia đình hạnh phúc, vươn lên tự khẳng định mình, góp phần thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

 Để rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, cán bộ Hội phụ  nữ các cấp đã cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến nay đã có 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và 66,4% cấp xã đã đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định; năng lực trong công tác được nâng lên, đã tự tin năng động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp có hiệu quả; phát huy mọi tiềm năng, trong công việc, dù khó đến đâu đều nỗ lực cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, chị em đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tham gia nhiều lĩnh vực kinh tế có hiệu quả như: phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại, tiểu thủ công nghiệp; nhiều chị em vùng biển đã trở thành ngư dân sản xuất, chế biến giỏi; nhiều phụ nữ lao động trong các khu công nghiệp, các ngành chế biến, dệt may, công nghiệp lọc hóa dầu đã tích cực tham gia sản xuất, nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú về mẫu mã, chất lượng ngày càng cao…

Nhờ sự rèn luyện tốt phẩm chất tự tin, đảm đang, đã có nhiều chị là Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn của cơ chế kinh tế thị trường và thách thức trong quá trình hội nhập Quốc tế để trở thành những nữ doanh nhân giỏi, thành đạt có chị được nhận danh hiệu “Bông hồng vàng” và danh hiệu nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh; nhiều chị trưởng thành từ phong trào quần chúng được bổ nhiệm, đề bạt vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể các cấp luôn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nhiều cán bộ công chức, viên chức nữ có nhiều đề tài khoa học, nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn địa phương, đơn vị đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Sự đóng góp tích cực của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đã góp phần đáng kể vào những thành tựu chung của tỉnh; vị thế của phụ nữ Quảng Ngãi ngày càng được khẳng định; nhận thức của xã hội, gia đình về vai trò của phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực, luôn hướng tới giá trị đích thực về mục tiêu bình đẳng giới.

Rèn luyện phẩm chất Tự trọng, hội viên phụ nữ ở cơ sở đã nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng của địa phương; phấn đấu “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; thể hiện tinh thần quyết tâm xây dựng  gia đình “không đói nghèo”; “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “không bạo lực gia đình” “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, không sinh con thứ ba trở lên; “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; đến nay có 75,17% hộ gia đình có hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí Gia đình 5 không, 3 sạch..

Phát huy phẩm chất trung hậu, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ phát huy tinh thần nhân ái nghĩa tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khó khăn, hoạn nạn…Bởi vậy, thông qua các cấp Hội phụ nữ, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng Mái ấm tình thương; chỉ tính riêng trong 2 năm (2013, 2014) đã vận động xây dựng, tặng 129 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, trao tặng trên 600 xuất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Có thể nói, phẩm chất tự tin, tự trọng là vẻ đẹp thể hiện giá trị của phụ nữ, bản lĩnh sống xứng đáng là một con người chân chính; tinh thần ấy được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, qua việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, thôn, khối phố văn hóa và trở thành thường xuyên trong cuộc sống đời thường. Tự trọng là đỉnh cao giá trị con người, giúp chị em vượt qua mọi khó khăn, vất vả vươn lên trong cuộc sống khẳng định mình trong mọi công việc đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Tuy nhiên, việc gìn giữ, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Một số cán bộ Hội chưa thực sự tự tin trong công việc, còn thụ động; nhiều hội viên phụ nữ miền núi còn tự ti, an phận chưa chịu khó học tập để biết thành thạo tiếng kinh, nâng cao trình độ học vấn; một bộ phận phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân nhất là ở miền núi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thực sự có ý chí vươn lên, thiếu tự tin trong công việc, lao động sản xuất để thoát nghèo, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng; một bộ phận phụ nữ thiếu bản lĩnh, dễ bị kích động lợi dụng, lôi kéo vào con đường tệ nạn xã hội, khiếu kiện đông người; tham gia cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan, mại dâm, uống rượu say…; thậm chí còn có phụ nữ trở thành tội phạm giết chồng, giết con; chất lượng tuyên truyền chưa cao…

Những tồn tại nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, những trước hết là do nhận thức một bộ phận phụ nữ còn hạn chế; thiếu ý chí phấn đấu để khẳng định vai trò của mình; chưa chú trọng việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức; chưa có ý thức giữ gìn, phát huy các phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ, của dân tộc; năng lực một số tuyên truyền viên tại cơ sở còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển con người, đáp ứng yêu cầu của thời kì CNH, HĐH và hội nhập, thiết nghĩ việc khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh tuyên truyền và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang là điều hết sức cần thiết, cần tập trung đó là:

Thứ nhất, các cấp Hội phụ nữ cần đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ nòng cốt, tuyên truyền viên tại cơ sở về kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giáo dục về rèn luyện phẩm chất đạo đức truyền thống và hiện đại; kỹ năng giao tiếp cho các tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ; mở các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi hành vi đạo đức cho chị em phụ nữ. Có thể phối hợp với các ngành văn hóa hoặc nhà văn hóa tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ thông qua tổ chức thi sáng tác, thi viết, thi tìm hiểu...nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ về phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc hướng dẫn rèn luyện 4 phẩm chất; xây dựng các mô hình làm nòng cốt có tính lan tỏa sâu rộng.

Thứ hai, mỗi cán bộ và hội viên phụ nữ cần nhận thức đúng, đầy đủ về các phẩm chất đạo đức và sự cần thiết phải rèn luyện để có 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang;

 Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ không ngừng học tập để tiếp thu tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghề nghiệp nhằm hoàn thành tốt công việc và khẳng định vị thế của mình trong xã hội; nhất là đối với chị em miền núi, cần phải phấn đấu học tập nâng cao kiến thức, trình độ học vấn, tự tin tham gia tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; rèn luyện bản lĩnh, có ý chí vươn lên, phấn đấu để tiến bộ, bình đẳng trong xã hội.

Luôn phải biết đề cao lòng tự trọng, tự tôn của dân tộc, không làm những việc ảnh hưởng đến giá trị, thanh danh của dân tộc Việt Nam. Phấn đấu góp phần làm cho đất nước giàu đẹp, nêu cao lòng tự hào về văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước bạn bè quốc tế.

 Phấn đấu, rèn luyện để trở thành người phụ nữ trung hậu, luôn ý thức sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái, coi trọng đạo lí, sống có nghĩa tình, có trước có sau, thủy chung, son sắt, luôn quan tâm đến lợi ích xã hội, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Người phụ nữ luôn phát huy vai trò của mình trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, động viên, khích lệ chồng con chia sẽ công việc gia đình, nhất là người chồng; phát huy vai trò “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn hoàn thành tốt công việc của mình.

Thứ ba, các cấp Hội chú trọng tổ chức giao lưu, gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiên tiến về rèn luyện 4 phẩm chất. Đây là phương pháp giáo dục tổng hợp, mang lại hiệu quả to lớn đối với phong trào phụ nữ. Tuyên truyền điển hình tiên tiến là cách thức nhằm xóa bỏ những phẩm chất đạo đức không còn phù hợp, chậm tiến, đấu tranh chống tiêu cực, phát huy sức mạnh những nhân tố tích cực trên mỗi con người và mỗi tập thể, làm lành mạnh hóa xã hội.

Xuân Thương

Tin cùng danh mục:

THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
ĐỀ ÁN & CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
 

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi
Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm CN-TT&TT Quảng Ngãi - Website:
http://www.nuian.vn