HỘI LHPN XÃ PHỔ KHÁNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Ngày đưa:  08/02/2018 10:54:47 AM In bài
Xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) là xã bãi ngang ven biển, đời sống nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên gặp nhiều khó khăn, nhiều phụ nữ phải đi làm ăn xa, ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động của địa phương. Do đó Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phổ Khánh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Xác định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm hỗ trợ chị em đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Vì vậy để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Hội đã vận động chị em phát huy nội lực giúp đỡ nhau trên tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Vận động giúp đỡ nhau mượn phát triển kinh tế hàng trăm triệu đồng/năm. Xây dựng 35 tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn có 1.764 chị tham gia, số tiền hơn 90 triệu đồng, xét cho trên 119 lượt chị vay, mượn phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các Chi hội vận động các tổ chức, cá nhân, con em địa phương hỗ trợ trên 60 triệu đồng, giúp cho 294 phụ nữ nghèo, người già neo đơn. Trong đó Hội trích quỹ tình thương tặng cho 7 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc phát huy nội lực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phổ Khánh còn phối hợp khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Trong năm 2017 Hội đã lập hồ sơ đề nghị các Ngân hàng giải ngân cho 46 hộ vay vốn với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Hiện nay Hội đang quản lý nguồn vốn trên 8,1 tỷ đồng, có 341 hộ vay. Có hơn 90% hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm thông qua Tổ vay vốn, với số tiền trên 300 triệu đồng. Để quản lý tốt các nguồn vốn và thực hiện hướng dẫn của cấp trên, hàng năm Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn. Qua kiểm tra, hầu hết chị em vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, thực hiện tốt việc trả lãi, trả gốc đúng quy định. Phân công cán bộ phối hợp và tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu, qúa hạn của 5 hộ với số tiền hơn 54 triệu đồng. (Hiện Hội không còn nợ quá hạn). Đi đôi với tạo điều kiện hỗ trợ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cho hộ nghèo, Hội còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia vào phát triển kinh tế gia đình. Từ sự hỗ trợ của Hội và với ý chí tự lực, tự cường chị em phụ nữ xã Phổ Khánh đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi, thực hiện chuyển đổi mùa vụ giống cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cũng như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho gia đình, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

          Qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, Hội liên hiệp phụ nữ xã Phổ Khánh đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho chị em và thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội, góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động Hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.        

 

                                                                                 MỸ HẠNH
Đức Phổ

 


Bản quyền ©2012 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi