Hội LHPN thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP

13/08/2022 140

Vừa qua, Đoàn Giám sát của Hội LHPN thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 
Giám sát tại UBND phường Nguyễn Nghiêm

Đoàn Giám sát đã giám sát trực tiếp tại 05 đơn vị Tịnh Long, Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Chánh, Nghĩa Dõng và Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố. Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai việc thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 về “Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội” trong đó giám sát trọng tâm về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp tại cộng đồng; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết, thực hiện các thủ tục trợ giúp, nguồn kinh phí thực hiện…; đồng thời cũng thấy được một số khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong việc tiếp tục thực hiện Nghị định 20 thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Trên cơ sở kết quả giám sát Nghị định 20, Hội LHPN thành phố đề xuất các giải pháp, kịp thời phản ánh, kiến nghị với chính quyền, các ban ngành liên quan ở địa phương, đơn vị, Hội cấp trên về những vấn đề vướng mắc, nảy sinh cũng như các biện pháp khả thi để đảm bảo thực hiện việc triển khai thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho đối tượng phụ nữ đạt hiệu quả cao.

Hoài Hiền

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” | PTQ

Đang truy cập: 146

Tổng số lượt xem: 948810

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn