Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tịnh nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

23/05/2024 63

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.


Quang cảnh cuộc họp giao ban định kỳ giữa NHCSXH huyện với 04 Hội đoàn thể

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ 415.054 triệu đồng với 7.551 hộ vay còn dư nợ tại 154 Tổ Tiết kiệm và vay vốn; trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn dẫn đầu với 11/11 Hội cấp xã nhận ủy thác, dư nợ ủy thác 161.670 triệu đồng chiếm 38,95% tổng dư nợ ủy thác tại 58 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng luôn được duy trì trong suốt thời gian dài không phát sinh nợ quá hạn.  

Đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm, UBND huyện Sơn Tịnh đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 4 năm 2024, tổng nguồn ngân sách do UBND huyện uỷ thác 10.654 triệu đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện; đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, vốn vay đã gúp cho 23.145 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tịnh đã gúp cho 9.448 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững, cùng với đó, chất lượng hiệu quả hoạt động tín dụng tại 11 xã do Hội phụ nữ quản lý đều xếp loại tốt, khá trở lên, chất lượng giao dịch Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được nâng lên qua từng năm.

Theo ông Nguyễn Công Chúng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện luôn phối hợp đồng bộ, hiệu quả với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời mỗi cán bộ Ngân hàng và Hội đoàn thể luôn là một “tuyên truyền viên” tích cực tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Thu Vân-Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn Tịnh

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” | PTQ

Đang truy cập: 145

Tổng số lượt xem: 948881

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn