Một số kết quả nổi bật về kết quả tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã, phường và cấp thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/08/2022 35

Năm 2020 là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến xã, phường đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt tham mưu giới thiệu nhân sự cho cấp ủy những cán bộ nữ trẻ, mới, năng động, có trình độ, uy tín ứng cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ TP. Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 25 – 27/8/2020. Tại Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 07 nữ/39 đồng chí UVBCH Đảng bộ, đạt tỷ lệ 17,9% (tăng 03 đồng chí, so với đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020). Có 100% cán bộ nữ đều có trình độ đại học và 85,7% ( 6/7 đồng chí) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 01/7 đồng chí đạt trình độ Trung cấp LLCT. Tại cơ quan chuyên trách Hội LHPN thành phố có 02 đồng chí (Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố) tham gia nhân sự giới thiệu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và kết quả có 02/02 đồng chí đều trúng cử BCH đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cấp xã, phường, có 100% đảng bộ xã, phường đều có nữ tham gia trong Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: có 95 nữ/335 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, phường, đạt tỷ lệ trên 28%, đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành đảng bộ cơ sở cao nhất là phường Nguyễn Nghiêm với 09 nữ/15 UVBCH, đạt tỷ lệ 60%. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, có 02 chị Chủ tịch Hội LHPN xã Tịnh Khê và Tịnh An đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; 02 Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Dũng và Tịnh Long được bố trí, luân chuyển qua bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với những kết quả đạt được như trên, có thể thấy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành đảng bộ xã, phường cũng như giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được các cấp ủy quan tâm hơn và đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao năng lực, trưởng thành và đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo đồng thời đảm bảo từng bước về bình đẳng giới.

                                                                               HỮU KHÔI

 

 

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” | PTQ

Đang truy cập: 147

Tổng số lượt xem: 948826

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn