Tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới

13/12/2022 140

Từ ngày 15 - 24/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới theo Chương trình 2 của Dự án 8 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 173 cán bộ cấp huyện, cấp xã và 12 lớp Chương trình 3 của Dự án 8 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng với sự tham gia của 951 cán bộ thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín thuộc 56 xã có đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh (Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ). Chương trình 2, Chương trình 3 nằm trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Ba Tơ 

Lớp tập huấn được tổ chức với các nội dung gồm: xây dựng hiểu biết chung về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; thực hành phân tích giới trong chính sách và thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ trong Dự án 8; lồng ghép giới và một số giải pháp lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ trong Dự án 8; nhận diện các hình thức bạo lực gia đình, kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình và kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

                                                                         Ban Tổ chức – Chính sách Luật pháp

TIN LIÊN QUAN
  • Hội LHPN tỉnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 76B-1277 nhãn hiệu TOYOTA ZACE GL

Quảng Ngãi: Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” | PTQ

Đang truy cập: 186

Tổng số lượt xem: 386371

Bản quyền © thuộc về: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm: Bà Lê Na - Địa chỉ: 279 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3826973 - Fax: 055.3826973 - Email: hoiphunutinh@quangngai.gov.vn